BEN NE YATIRMALIYIM?

  1. Ücretli çalışanların kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait yaşam teminatı içeren hayat sigortası primleri ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir.
  2. Yıllık beyanname verenlerin kendisine, eş ve küçük çocuklarına ait yaşam teminatı içeren hayat sigortası primleri gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilir.

ÖRNEK 1. Brüt maaşı (maaş+döner sermaye geliri…gelir vergisine konu olan tüm gelirler) yıllık120.000 TL olan ücretli yıllık (120.000 TL*%15)18.000 TL yatırdığında gelir vergisinden maksimum faydayı kazanır.

ÖRNEK 2.Yıllık beyannamesi (eczaneler,noterler,kira gelirleri,şahıs firmaları…gelir vergisine konu olan tüm gelirler) yıllık120.000 TL olan beyanname sahibi yıllık (120.000 TL*%15)18.000 TL yatırdığında gelir vergisinden maksimum faydayı kazanır.