TEMİNATLI BİRİKİM SİGORTASI YATIRIM PLANI

Hayatın getirebileceği risklere karşı hazırlıklı olmanız ve bugünkü hayat standardınızı gelecekte de korumanız Teminatlı Birikim Sigortası ile mümkün!

Yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı ve kalıcı sakatlık durumlarını güvence altına alan Teminatlı Birikim Sigortası ile aynı zamanda birikim de yaparsınız.

18 ila 60 yaşları arasında ve sağlıklıysanız, Teminatlı Birikim Sigortası’nın birikim ve güvence imkânlarından faydalanabilirsiniz.

Sigorta süresi 10 yıldır.

Teminatlı Birikim Sigortası, yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık teminatlarını içerir.

Yaşam kaybı teminatı ödediğiniz son aylık prim tutarının 120 katıdır. Yaşam kaybının kaza sonucunda gerçekleşmesi halinde ise yaşam kaybı teminatı 2 katsayısı ile çarpılır.

Kaza veya hastalık sonucu meydana gelen tam ve kalıcı sakatlık durumunda ise; ödediğiniz son aylık prim tutarının 120 ile çarpılmasıyla hesaplanan tutar tam ve kalıcı sakatlık teminatını oluşturur.​

Yaşam kaybı halinde, ödediğiniz son aylık primin 120 katı olan teminat tutarı, ödediğiniz primlerin birikime ayrılan kısmı ve sigorta süresi içinde elde ettiğiniz kâr paylarının toplamı ile birlikte sevdiklerinize ödenir. Yaşam kaybının kaza sonucunda gerçekleşmesi halinde ise, ödediğiniz primlerin birikime ayrılan kısmı ve sigorta süresi içinde elde ettiğiniz kâr paylarının toplamının yanı sıra yaşam kaybı teminatının iki katı sevdiklerinize ödenir.​

Sigorta süresi içinde aşağıdaki tabloda belirtilen yaşlara geldiğinizde, yaşam kaybı ile tam ve kalıcı sakatlık teminatı kat sayısı aşağıdaki limitlerden fazla ise otomatik olarak bu limitlere indirilmektedir.

Yaş 18-60 61-65 66-70
Katsayı
120
100 60

Süre sonunda kar paylı kapitalinizi toplu olarak alabilirsiniz.

Vergi avantajı:

Kendiniz, eş ve küçük çocuklarınız için yaptığınız ödemelerde ödediğiniz primin yarısını; primi ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, içinde bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ila %35 arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.Vergi indirimi ve uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmeti:

Acil durumlarda, S.O.S. International Ambulans Servisi A.Ş.’nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmetinden 200 TL/150 $ /150 € ve üzerinde prim ödemeniz durumunda faydalanabilirsiniz. Bu hizmetin maliyeti şirketimiz tarafından karşılanır.

Acil kapsamına girmeyen durumlarda kendiniz; acil olan ya da olmayan tüm durumlarda birinci derece yakınlarınız için ambulans hizmetinden %20 indirimli yararlanabilirsiniz.Acil duruma giren vakaların listesi için lütfen tıklayınız

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim:

Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmanız durumunda, anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına başvurabilir, indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.Anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarının listesini incelemek için tıklayınız

​Aylık en az 150 TL/50 $/50 € ödeyerek bu ürüne sahip olabilirsiniz.
Prim ödemelerinizi yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak yapabilirsiniz.
Ödeme tutarınızı TL’nin yanı sıra ABD doları veya Avro’ya endeksli olarak belirleyebilirsiniz. ABD doları ve Avro ödemeleriniz, ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden TL olarak tahsil edilir.
Sigorta başlangıcında belirlenen para birimi daha sonra değiştirilemez.